Fiscaliteit: carpool naar je fiscaal voordeel

Fiscaliteit: carpool naar je fiscaal voordeel

  


 

Met Carpool besparen zowel chauffeur als passagier! Carpoolers delen niet alleen in ritkosten, maar ze kunnen ook profiteren van een fiscaal voordeel. En dat is ook wat meer en meer Belgen doen: In 2014 hebben meer dan 15 000 personen samen 8 miljoen euro fiscaal kunnen vrijstellen.

Indien je bedrijf officieel het carpoolen organiseert, kan je zelfs tot je volledige woon-werkvergoeding vrijstellen. Zelfs als je niet elke dag carpoolt! 

 


Algemene principes

Om je job uit te oefenen, maak je kosten, zoals verplaatsingskosten. Deze kosten kunnen onder bepaalde voorwaarden van je belastbaar inkomen afgetrokken worden. Op dit bedrag hoef je dus geen belastingen te betalen. De overheid biedt je twee verschillende mogelijkheden:

  1. Forfaitaire aftrek van beroepskosten:
    De overheid berekent op basis van het brutoloon een forfaitair bedrag dat van het belastbaar inkomen wordt afgetrokken. In dit systeem kan je bijkomende vrijstellingen, zoals voor carpoolers, bekomen.
  2. Bewijzen van beroepskosten:
    Je kan je beroepskosten bewijzen. Als deze hoger zijn dan het forfait, dan worden deze van het belastbaar inkomen afgetrokken. 

Opgelet: De vrijstelling die je krijgt wanneer je opteert voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten is niet combineerbaar met het bewijzen van beroepskosten! Op jouw belastingformulier kan je de keuze maken. Je moet dus zelf gaan berekenen welke optie voor jou het voordeligst is, wat meestal forfitaire aftrek van beroepskosten is. Afhankelijk van je keuze zijn de regels om als carpooler van je fiscaal voordeel te genieten anders.


 

1. Forfaitaire aftrek van beroepskosten

Elke werknemer die een woon-werkvergoeding ontvangt en die alleen in de wagen naar het werk komt, heeft sowieso recht op een fiscale vrijstelling van € 470 van die woon-werkvergoeding (inkomstenjaar 2023 – aanslagjaar 2024). Als jouw werkgever het carpoolen organiseert, gekend als 'georganiseerd gemeenschappelijk vervoer', kan je genieten van een hogere fiscale vrijstelling op je woon-werkvergoeding. 

Zowel de chauffeur als de passagier hebben recht op deze vrijstelling! Carpoolen voor je woon-werkverplaatsing houdt in dat je met minstens 2 personen per wagen samen rijdt. De vrijstelling geldt enkel voor het gemeenschappelijke traject van de carpoolers. 

De limiet voor deze vrijstelling is vastgelegd op de prijs van een 1ste klasse treinabonnement op weekbasis die overeen komt met de gecarpoolde afstand (enkel traject), vermenigvuldigd met het aantal gecarpoolde dagen, gedeeld door 20. Dit maximum ligt evenwel vrij hoog, zodat in de praktijk, voor iemand die (bijna) altijd carpoolt, doorgaans de volledige woon-werkvergoeding fiscaal is vrijgesteld.
 
Er moet een overeenkomst zijn tussen de werknemer (individueel of collectief) en de werkgever, waarin bepaald wordt onder welke voorwaarden er sprake is van carpoolen. Om te kunnen spreken van 'georganiseerd gemeenschappelijk vervoer' moet de werkgever een aantal voorwaarden vervullen:
 

2. Bewijzen van beroepskosten

Werknemers die ervoor kiezen hun beroepskosten te bewijzen, kunnen voor woon-werkverplaatsingen met eigen wagen of bedrijfswagen € 0,15 per afgelegde kilometer fiscaal aftrekken. De carpoolpassagier kan net zoals de chauffeur verplaatsingskosten bewijzen, maar voor de passagier is dit gelimiteerd tot 100 km voor een enkel trajet of 200 km heen en terug.

Het bedrag kan gewoon op de belastingbrief ingevuld worden bij beroepskosten (rubriek 1258-03 of voor de partner 2258-70) en moet niet bewezen worden. Bij controle van de fiscus moet het bedrag echter wel verantwoord worden.

 


Niet gevonden wat je zoekt? In deze handleiding voor werknemers vind je extra informatie. De handleiding legt je bovendien uit hoe je kan berekenen welke optie voor jou het voordeligste is: forfaitaire aftrek of bewijzen van beroepskosten.


 

Bijkomende vragen

 Wat als ik met een bedrijfswagen rijd?

Een bedrijfswagen valt onder voordelen van alle aard, wat beschouwd wordt als een beroepsinkomen. Als je over een bedrijfswagen beschikt die je gebruikt in je vrije tijd en/of voor je woon-werkverkeer, word je hierop belast. Een vrijstelling voor carpoolen is in dit geval niet mogelijk.

Wanneer het voertuig dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld enkel wordt ingezet voor carpoolen, dan kan je dit voordeel van alle aard vrijstellen van de belastingen. Hiervoor moeten wel regels opgesteld worden en een overeenkomst ondertekend worden tussen werknemer(s) en werkgever(s).

De werknemer mag geen gebruik maken van het voertuig voor zijn privéverplaatsingen. Het is enkel toegelaten om het traject van thuis naar de eerste carpoolpartner, of het traject op weg naar huis, alleen af te leggen. Het aandeel carpoolen moet wel minstens 80% van het traject zijn.

In de praktijk gaat dit meestal om bedrijfsbusjes.

 Wat als ik met iemand van een ander bedrijf samen rijd?

Om van een fiscaal voordeel te genieten, hoeven carpoolpartners niet van het zelfde bedrijf te zijn. Het is mogelijk dat jouw carpoolpartner simpelweg je man of vrouw is. Als deze spontane vorm van carpooling door de betrokken werkgever wordt geofficialiseerd, dan kunnen beide partners genieten van het fiscale voordeel.    

 Wordt de vergoeding aan de chauffeur belast?

Meestal betaalt de passagier een vergoeding aan de chauffeur om te delen in de kosten. Deze vergoeding is vrij te bepalen, zolang de rit niet winstgevend is. De vergoeding dient niet aangegeven te worden en wordt dus in geen geval belast. Klik hier voor meer info.

 Wat als de chauffeur een omweg maakt om de passagier op te halen?

Het gebeurt af en toe dat een chauffeur een kleine omweg moet maken om de carpoolpartner op te pikken. Dit bijkomende traject wordt door de verzekering ook als woon-werkverplaatsing beschouwd. De werkgever kan de kilometers die je omrijdt als dienstkilometers uitbetalen. Dienstkilometers worden niet belast.

 Ik heb niet het hele jaar gecarpoold. Kan ik dan ook van het fiscale voordeel genieten?

Ja! Als je bij je belastingsaangifte kiest voor de forfaitaire vrijstelling, dan kan je de vrijstelling berekenen op basis van de periode dat je hebt gecarpoold. Ook als je slechts enkele dagen per week carpoolt kan je dus van het fiscaal voordeel profiteren.

Indien je ook woon-werkverplaatsingen alleen in de wagen hebt afgelegd, zal er ook onder ‘c) Ander vervoermiddel’ een bedrag ingevuld staan. Voor dit bedrag heb je recht op een bijkomende vrijstelling van € 470. Indien je ook woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer hebt afgelegd, zal het bedrag dat hiermee overeenkomt genoteerd staan onder ‘a) Openbaar gemeenschappelijk vervoer’. Dit bedrag mag je volledig vrijstellen en dus optellen bij de vrijstelling die je invult onder rubriek 1255-06.