Fiscaliteit: carpool naar je fiscaal voordeel

Fiscaliteit: carpool naar je fiscaal voordeel

Wie carpoolt in België draagt niet alleen bij aan een vermindering van de file, maar profiteert ook van een fiscaal voordeel. En dat is ook wat meer en meer Belgen doen: In 2014 hebben meer dan 15.000 personen samen 8 miljoen euro fiscaal kunnen vrijstellen.

Indien je bedrijf officieel het carpoolen organiseert, kan je zelfs tot je volledige woon-werkvergoeding vrijstellen. Zelfs als je niet alle dagen carpoolt!  

Volg de gids:

 


Algemene principes

Jouw belastingen worden berekend op basis van de inkomsten die je tijdens het aanslagjaar verdient. Voor velen is de belangrijkste inkomst de beroepsinkomst. Deze bestaat, onder andere, uit het loon en de aftrek van rsz-bijdragen, maar ook uit andere bezoldigingen zoals woon-werkvergoeding en voordelen van alle aard, zoals een bedrijfswagen.

Om je job uit te oefenen, maak je ook kosten (om je te verplaatsen, om de juiste kledij te dragen, ...). Deze kosten kunnen onder bepaalde voorwaarden van de inkomsten afgetrokken worden. De overheid biedt je twee verschillende mogelijkheden:
  1. Forfaitaire aftrek van beroepskosten: De overheid berekent op basis van het brutoloon een forfaitair bedrag dat van het belastbaar inkomen wordt afgetrokken. In dit systeem kan je ook bijkomende vrijstellingen, zoals voor carpoolers, bekomen.
  2. Bewijzen van beroepskosten: Je kan je beroepskosten bewijzen. Als deze hoger zijn dan het forfait, dan worden deze van het belastbaar inkomen afgetrokken. 
Afhankelijk van je keuze (forfaitaire aftrek of bewijzen van beroepskosten) zijn de regels om als carpooler van je fiscaal voordeel te genieten anders.
 
Wie met een bedrijfswagen rijdt, wordt hierop belast. Enkel wanneer die bedrijfswagen alleen voor het carpoolen wordt gebruikt, kan je dit voordeel van alle aard vrijstellen van de belastingen.

 


Forfaitaire aftrek van beroepskosten

Als jouw werkgever het carpoolen organiseert, kan je genieten van een fiscale vrijstelling op je woon-werkvergoeding. Om deze vrijstelling te bekomen, moet je bij je belastingen kiezen voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten.

De limiet voor deze vrijstelling is vastgelegd op de prijs van een 1ste klasse treinabonnement op weekbasis die overeen komt met de gecarpoolde afstand (enkel traject) vermenigvuldigd met het aantal gecarpoolde dagen gedeeld door 5. Zowel de chauffeur als de passagier hebben recht op deze vrijstelling!
 
Wanneer organiseert mijn werkgever het carpoolen?
  1. Carpoolen houdt in dat je met minstens 2 personen per wagen samenrijdt voor je woon-werkverplaatsing, of een gedeelte daarvan (de vrijstelling geldt enkel voor het gemeenschappelijke traject).
  2. Er moet een overeenkomst zijn tussen de werknemer (individueel of collectief) en de werkgever, waarin bepaald wordt onder welke voorwaarden er sprake is van carpoolen. Dit gebeurt in de praktijk op volgende wijze:
 

Bewijzen van beroepskosten

Voor woon-werkverplaatsingen met eigen wagen of bedrijfswagen kan men € 0,15 aftrekken voor elke effectief gereden woon-werkkilometer.

Ook voor carpoolers bestaat deze mogelijkheid. Voor de carpoolpassagier is dit wel gelimiteerd tot 100 km voor een enkel traject, of 200 km heen en terug.
 
Opgelet: als je ervoor kiest om je beroepskosten te bewijzen, dan is het niet mogelijk om een forfaitaire vrijstelling te krijgen van (een gedeelte van) de woon-werkvergoeding (zie forfaitaire aftrek van beroepskosten). 
 
Je vindt alle informatie hierover terug in de handleiding voor werknemers . De handleiding legt je bovendien haarfijn uit hoe je kan berekenen welke optie voor jou het voordeligste is: forfaitaire aftrek of bewijzen van beroepskosten.
 

De bedrijfswagen

Als je over een bedrijfswagen beschikt die je gebruikt in je vrije tijd en/of voor je woon-werkverkeer, dan word je daarop belast. Sinds 1 januari 2012 gelden nieuwe regels om het voordeel van alle aard te berekenen. Een vrijstelling voor carpoolen is in dit geval niet meer mogelijk.

Maar, indien het voertuig dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld enkel en alleen wordt ingezet voor carpoolen, dan moet er geen voordeel van alle aard betaald worden. Hiervoor moeten wel regels opgesteld worden en een overeenkomst ondertekend worden tussen werknemer(s) en werkgever(s).
De werknemer mag geen gebruik maken van het voertuig voor zijn privéverplaatsingen. Het is enkel toegelaten om het eerste traject van thuis uit op weg naar de eerste carpoolpartner, of het laatste traject op weg naar huis, alleen af te leggen. Het aandeel carpoolen moet wel essentieel zijn, dat wil zeggen tenminste 80% van het traject.

In de praktijk gaat dit meestal om bedrijfsbusjes.

 

Bijkomende vragen

Wat als ik met iemand van een ander bedrijf samenrijd?

Om van een fiscaal voordeel te genieten, hoeven carpoolpartners niet van het zelfde bedrijf te zijn. Het kan zelfs zijn dat jouw carpoolpartner simpelweg je man of vrouw is. Als deze spontane vorm van carpooling door de betrokken werkgever wordt geofficialiseerd, dan kunnen beide partners genieten van het fiscale voordeel.    

Wordt de vergoeding aan de chauffeur belast?

Vaak wordt door de passagier een vergoeding betaald aan de chauffeur om te delen in de kosten. Deze vergoeding is vrij te bepalen. Zolang de rit niet winstgevend wordt zijn er geen beperkingen hiervoor. De vergoeding dient niet aangegeven te worden en wordt dus in geen geval belast.    

Wat als de chauffeur een omweg maakt om de passagier op te halen?

Het gebeurt af en toe dat een chauffeur een kleine omweg moet maken om de carpoolpartner op te pikken. Dit bijkomende traject wordt door de verzekering ook als woon-werkverplaatsing beschouwd. De werkgever kan de kilometers die je omrijdt als dienstkilometers uitbetalen. Dienstkilometers worden niet belast.

Ik heb niet het hele jaar gecarpoold. Kan ik dan ook van het fiscale voordeel genieten?

Je hoeft niet het hele jaar te carpoolen om van de voordelen te genieten. Als je bij je belastingsaangifte kiest voor de forfaitaire vrijstelling, dan kan je de vrijstelling berekenen op basis van de periode dat je hebt gecarpoold. Je werkgever moet vervolgens jouw limiet op de vrijstelling berekenen op basis van de prijs van een 1ste klasse treinabonnement. Het bedrag van deze limiet zal worden aangeduid in rubriek 18b van jouw fiscale fiche. Dit bedrag kan je gewoon overnemen op jouw belastingsaangifte bij rubriek 1255. De rest van jouw woon-werkvergoeding wordt genoteerd onder rubriek 18c van de fiscale fiche. Voor dit laatste bedrag kan je nog een vrijstelling van €380 aanvragen, voor de periode dat je niet gecarpoold hebt.

Wat als ik slechts enkele dagen per week carpool?

Ook in dat geval kan je van het fiscaal voordeel profiteren. De berekening die dan moet gemaakt worden, is dezelfde al degene die hierboven beschreven staat.